Servis7

Pokud provozujete servis, opravnu nebo technické středisko, jistě víte, jak důležité je mít přehled o zakázkách, klientech, vozidlech, pracích, časech a mechanikách. Zajištění efektivní a přehledné správy všech těchto informací je pro fungování vašeho podniku klíčové. Právě pro tyto účely je určen Servis7, webový systém, který nabízí jednoduchou a rychlou správu zakázek, objednávek, klientů, vozidel, prací, časů a mechaniků.


Servis7 je výkonný nástroj, který vychází z praktických požadavků servisů, opraven a řemeslníků. Jeho přehlednost, rychlost a jednoduchost vám umožní vedení zakázek a klientů s minimem námahy. Systém je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a zároveň co nejefektivnější.


Jednou z klíčových funkcí Servis7 je správa zakázek a objednávek. Systém vám umožní snadno a rychle vytvářet nové zakázky a sledovat průběh stávajících. Díky přehlednému rozhraní zjistíte, na které zakázky čekáte a jaký je stav jednotlivých prací. Tento systém také umožňuje správu fakturace, aby bylo snadné sledovat, které zakázky jsou již zaplaceny a které ne.


Další klíčovou funkcí Servis7 je správa klientů a vozidel. Systém vám umožní evidovat informace o klientech, jako jsou jméno, adresa a kontaktní údaje. Dále můžete evidovat informace o vozidlech vašich klientů, jako jsou typ, model a rok výroby. Tento systém vám umožní snadno vyhledávat zakázky podle konkrétních klientů a vozidel.


Servis7 také umožňuje správu prací a časů. Systém vám umožní přidávat jednotlivé práce, jako jsou opravy, údržba a další servisní činnosti, a sledovat čas, který je nutný k dokončení každé z těchto prací. Systém také umožňuje přiřazovat jednotlivé práce k jednotlivým mechanikům a technikům, aby bylo možné snadno sledovat, kdo pracuje na jaké zakázce.